strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza
Działka o powierzchni 0,0361 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-09
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 0,0361 ha
Cena wywoławcza: 246 597,22
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1566/08
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

9 listopada 2015 r. o godz. 14:45

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydziale I Cywilnym z siedzibą w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 w sali K-112 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału w prawie własności nieruchomości opisanej jako: działka nr 77 o pow. 0,0361 ha położona w Krakowie przy ul. Kolberga 6, obręb 116, jedn. ew. Śródmieście. Działka jest w kształcie zbliżonym do prostokąta, zabudowana budynkiem wielorodzinnym typu kamienica o pow. uż. 513 m2, składającym się z jednej kondygnacji podziemnej (piwnice), czterech kondygnacji naziemnych (piętra) oraz poddasza, w zabudowie zwartej przyulicznej. W budynku znajduje się 9 lokali mieszkalnych, z czego 4 lokale o łącznej pow. 246 m2 są zajmowane przez lokatorów z czynszem regulowanym (na podstawie decyzji administracyjnych o przydziale w myśl nieobowiązujących już przepisów prawa lokatorskiego o szczególnym trybie najmu). Pozostałe lokale są zajmowane przez współwłaścicieli. W budynku brak windy. Powierzchnia piwnic wynosi 112 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości Wydział IV Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00002980/2. Dłużnik w ramach posiadanego udziału włada lokalem nr 5 usytuowanym na I piętrze o pow. 60 m2. W ramach posiadanego udziału dłużnikowi przysługuje 63,65 m2. Przedmiotem licytacji jest udział w prawie własności opisanej powyżej nieruchomości wynoszący 67/540 części, który stanowi własność dłużniczki (…).

 

Udział wynoszący 67/540 części w nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 328 796,29 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 246 597,22 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 32 879,62 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001 najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 1566/08 lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tę można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 414 38 27 wew. 92

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Kolberga
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone