strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig Kancelaria Komornicza
Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0130 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-16
Godzina: 15:10:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o pow. 0,0130 ha
Cena wywoławcza: 35 898,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1828/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia Dariusz Ulfig zawiadamia na podstawie art. 953 kpc, w zw. z art. 955 kpc, że w dniu

 

16 listopada 2015 r. o godz. 15:10

 

w Sądzie Rejonowym w Miechowie Wydziale I Cywilnym z siedzibą w Miechowie przy placu Kościuszki 3A w sali 16 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: nieruchomość gruntowa stanowiąca działkę nr ewidencyjny 286/2 o pow. 0,0130 ha, położona w miejscowości Niedźwiedź, gm. Słomniki. Działka o kształcie regularnym, zbliżonym do prostokąta o niewielkim nachyleniu stoku w kierunku zachodnim w części zachodniej od strony drogi gminnej, w pozostałej części płaska. Działka znajduje się w pierwszej linii zabudowy od drogi gminnej stanowiącej oraz posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej. Działka nie posiada uzbrojenia, jednak w granicy znajduje się dostęp do: sieci wodociągowej, nawierzchniowej linii elektrycznej. Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej w stanie surowym otwartym. Budowa rozpoczęta na podstawie decyzji z 1988 r., sposobem gospodarczym, budowa przerwana w 1991 r. Obiekt w złym stanie technicznym do remontu oraz dokończenia budowy i wykończenia. Brak rozprowadzenia instalacji. Budynek z uwagi na brak izolacji oraz odprowadzania wód opadowych jest zawilgocony oraz po wielokrotnych zalaniach. Powierzchnia użytkowa budynku ustalona na podstawie stanu istniejącego w oparciu o pomiar biegłego wynosi 71,60 m2. Dla przedmiotowej nieruchomości V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Słomnikach Sądu Rejonowego w Miechowie prowadzi księgę wieczystą nr KR1S/00003143/2. Właścicielem tej nieruchomości w całości jest (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 47 864,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 35 898,00 zł.

Rękojmia 10% ceny oszacowania wynosi: 4 786,40 zł.

 

Rękojmię należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację albo w gotówce w kancelarii komornika albo przesłać na rachunek bankowy Komornika nr: 97 8619 0006 0030 0025 8052 0001 najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji podając na dowodzie wpłaty numer sprawy KM 1828/14 i inne lub w kasie kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Po rozpoczęciu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana. Nieruchomość tą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją. Osoby zainteresowane oględzinami nieruchomości winny pisemnie zawiadomić komornika o swoim uczestnictwie najpóźniej na dwa tygodnie przed licytacją. Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

 

DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ TELEFONICZNIE (12) 414 38 27 wew. 92

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Niedźwiedź
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone