strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Krzysztof Olbrich
Lokal niemieszkalny w Krakowie
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-30
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny w Krakowie
Cena wywoławcza: 562 756,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2011/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Krzysztof Olbrich zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

30 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, sala D-23 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość lokalowa – lokal niemieszkalny położony w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 3/09 (Colosseum) posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie o numerze KW KR1P/00368038/7.

Stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 750 342,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 562 756,50 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych 50/100).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 75 034,20 zł zgodnie z art. 962 §1 kpc najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce, przelewem na konto komornika 

21 8619 0006 0030 0025 8010 0001

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala,

podając jednocześnie tytuł wpłaty lub w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w dniu 23 listopada 2015 r. o godz. 9:00-9:15, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Miłkowskiego
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone