strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda Kancelaria Komornicza
Lokal niemieszkalny o pow. 15,80 m2
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-18
Godzina: 12:40:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal niemieszkalny o pow. 15,80 m2
Cena wywoławcza: 17 916,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2227/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szamotułach Lech Siuda na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

18 listopada 2015 r. o godz. 12:40

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach mającego siedzibę przy Piłsudskiego 47, w sali nr 3, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu niemieszkalnego przystosowanego do pełnienia funkcji handlowo-usługowej o pow. 15,80 m2 w zasobach Obornickiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Lokal funkcjonalnie połączony ze znajdującym się naprzeciw pomieszczeniem piwnicznym (wejście ze wspólnego korytarza) przynależnym do lokalu mieszkalnego nr 10, należącym do tego samego właściciela, wpisanym do księgi wieczystej KW nr PO1O/00030074/1, a stanowiącym odrębny przedmiot ograniczonego prawa rzeczowego jakim jest spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Pomieszczenie piwnicy zaadaptowane zostało na cele biurowo-socjalne dla przedmiotowego lokalu handlowo-usługowego (w tym umywalka i WC). Znajdują się w nim instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjna, telefoniczna.

Lokal niemieszkalny znajduje się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w zabudowie wolnostojącej 4-kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Budynek wyposażony jest instalacje elektryczną, gazową, telefoniczną, domofonową oraz wodno-kanalizacyjną.   

należącego do dłużnika: (…),

położonego: Oborniki, ul. Droga Leśna 39,

dla którego Sąd Rejonowy w Obornikach IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW PO1A/00030083/7.

 

Suma oszacowania wynosi 23 889,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 17 916,75.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 2 388,90. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bakowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Spółdzielczy Duszniki Centrala 36 9072 0002 2004 0402 3726 0001

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w każdy poniedziałek od godz. 12:00 do godz. 13:00 wolno przeglądać w kancelarii komornika operat szacunkowy biegłego sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Droga Leśna
Miasto: Oborniki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone