strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski
Działka, budynki mieszkalno-warsztatowe, warsztatowe, Wrocław
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka, budynki mieszkalno-warsztatowe, warsztatowe, Wrocław
Cena wywoławcza: 757 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 32333/13
Zdjęcia:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Bartosz Borkowski (tel. (71) 785 40 11, fax (71) 785 40 14) ogłasza, że w dniu

 

5 listopada 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu mającego siedzibę przy ul. Podwale 30 w sali nr 130, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej zabudowanej w obrębie działki nr 11/4 należącej do dłużnika: (…),

położonej: 52-205 Wrocław, ul. mjr. Henryka Hubala Dobrzańskiego 7, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WR1K/00100910/3. Zabudowę działki stanowią trzy przylegające do siebie budynki. Pierwszym z budynków jest trzykondygnacyjny (parter, piętro i użytkowe poddasze) budynek mieszkalno-warsztatowy o łącznej powierzchni użytkowej 257,1 m2, z czego część mieszkalna ma powierzchnię 153,6 m2, a część warsztatowa 103,5 m2. Do tego budynku przylega parterowy budynek niemieszkalny – myjnia samochodowa o powierzchni użytkowej 15,8 m2, do której przylega inny parterowy budynek niemieszkalny – warsztat z geometrią kół o powierzchni użytkowej 33,0 m2. Budynki wyposażone są w instalacje elektryczną, wodną, kanalizacyjną, gazową, telefoniczną, centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (budynek mieszkalno-warsztatowy). Poza zabudową działka jest zagospodarowana jako teren komunikacji wewnętrznej – miejsca postojowe i plac manewrowy, w tym zadaszona, częściowo obudowana wiata o powierzchni ok. 92 m2. Dostęp do nieruchomości odbywa się przez teren nieruchomości sąsiednich, funkcjonalnie i prawnie związanych z osobą dłużnika, od strony ulicy Kutrzeby i ulicy Strachowskiego. Dla nieruchomości obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że nieruchomość położona jest na terenie aktywności gospodarczej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej. Sprzedaż licytacyjna przedmiotowej nieruchomości podlega podatkowi od towarów i usług (cena wywołania obejmuje podatek VAT).

 

Suma oszacowania wynosi 1 010 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 757 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 101 000,00 zł. Rękojmia powinna być złożona u komornika w gotówce albo wpłacona na konto komornika:

ING Bank Śląski S.A. Oddział we Wrocławiu 48 1050 1575 1000 0023 5320 2100

z dopiskiem: „rękojmia na licytację nieruchomości, nr KM 32333/13”, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. W dniu licytacji rękojmia nie będzie przyjmowana.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Na dzień 21.10.2015 r. ustalono czynność oglądania nieruchomości od godz. 10:00 do godz. 10:30. W przypadku braku udostępnienia lokalu, Komornik nie podejmuje dodatkowych czynności związanych z przymusowym jego otwarciem. Odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu Bartosz Borkowski, ul. Krakowska 52 we Wrocławiu.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 785 40 11

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: H. H. Dobrzańskiego
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone