strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Kamila Jaworek
WEGOMA typ GL 142P nr 971844 Bj. 1997 piła do listew przyszybowych
(inne - inne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-13
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: WEGOMA typ GL 142P nr 971844 Bj. 1997 piła do listew przyszybowych
Cena wywoławcza: 4 072,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 820/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Kamila Jaworek podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 października 2015 r. o godz. 10:00

 

we Wrocławiu przy ul. Wodzisławskiej 8, DOM AUKCYJNY DAWRO odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 kpc

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ruchomości należącej do dłużnika i składającej się z:

________________________________________________________________

Lp.

Nazwa ruchomości

Ilość

Wartość szacunkowa

Cena wywołania

1.

WEGOMA typ GL 142P nr 971844 Bj. 1997 piła do listew przyszybowych

rok produkcji 1997

wymiary szacunkowe 1200x600x1100mm

1 [szt.]

5 430,00 **)

4 072,50

 

*) cena za sztukę

**) kwota brutto zawiera podatek VAT

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji w miejscu i czasie oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Komornik w oparciu o art.18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r o podatku od

towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) wystawia faktury VAT.

Komornik informuje, że zgodnie z:

Art. 8671 §1 KPC przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.

§ 2. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie.

§ 3. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Art. 8672. § 1.KPC Licytacja odbywa się publicznie.

§ 2. W przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji.

§ 3. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

§4. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

UWAGA: Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyny.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Wodzisławska
Miasto: Wrocław
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone