strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Lokal mieszkalny o pow. 62, 57 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-01
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 62, 57 m2
Cena wywoławcza: 140 400,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2206/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ  LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW OP1B/00022805/5

 

ICo 2598/11

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

1 grudnia 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się

                                                      

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny położony w Skarbimierzu-Osiedle przy ul. Akacjowej 6C/1  należący do dłużnika: (…). Lokal mieszkalny składa się z następujących  pomieszczeń: 2 pokoje, 2 kuchnie, 2 łazienki, 2 wc, 2 przedpokoje o łącznej powierzchni użytkowej 62,57m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, teletechniczną, domofonową, wodną, kanalizacyjną, gazową, grzewczą – zasilaną z budynkowej kotłowni gazowej wentylację grawitacyjną. Z własnością lokalu związany jest udział  w 1/55 częściach, we współwłasności działki nr 243/12 z mapy 1 obrębu Skarbimierz-Osiedle, obszaru 0,5340 ha  we współwłasności wspólnych części budynku posadowionego na tej działce, objętych księgą wieczystą kw OP1B/00021013/9.Suma oszacowania wynosi 187 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 140 400,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 18 720,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej  w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Skarbimierz-Osiedle
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone