strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Brzegu Maciej Kowalczyk
Działka o pow. 1,0286 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-03
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 1,0286 ha
Cena wywoławcza: 489 375,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1639/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI  DZIAŁKI

NR 239 nr KW  OP1B/00002803/5

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

3 grudnia 2015 r. o godz. 11:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu mającego siedzibę przy ul. B. Chrobrego 31 w sali nr 60, odbędzie się

PIERWSZA LICYTACJA

działki gruntowej  239

 

Przedmiotem licytacji jest działka  nr 239 z arkusza mapy 1, obrębu Żłobizna w udziale 3/4  dla której  Wydział Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Brzegu prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW OP1B/00002803/5, należąca do dłużnika (…). Licytowana  działka 239 w udziale 3/4 została wydzielona postanowieniem komornika z dnia 23.08.2011 r. i 13.11.2013 r. celem przeprowadzenia licytacji. Działka położona jest  w Żłobiźnie przy drodze krajowej nr 94, na trasie Opole – Wrocław. Grunty są usytuowane w terenie niezabudowanym, znajdującym się na obrzeżach zainwestowania wiejskiego wsi, na terenie nowo powstającego, dużego osiedla, zabudowanego domami jednorodzinnymi. Teren sąsiadujący z gruntami będącymi przedmiotem licytacji jest uzbrojony w sieci elektryczne, gazowe i wodne. Na terenie osiedla istnieją drogi dojazdowe utwardzone i nieutwardzone.

Powierzchnia obszaru działki nr 239 wynosi 1,0286 ha, stanowiąca: rolę klasy RIIIa, o powierzchni 0,2886 ha, sad w roli klasy S-RIIIa, o powierzchni 0,1631 ha, rolę klasy RIVa, o powierzchni 0,5600 ha oraz rolę klasy RV, o powierzchni 0,0169 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczenie terenu obejmującego działkę nr 239 wskazano: MN-KDD-ZL2 – po części zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, drogi dojazdowe, łęgi przy rowach.

 

Suma oszacowania wynosi 652 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 489 375,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 65 250,00 zł. Rękojmię należy wpłacić gotówką w kasie kancelarii Komornika lub  uiścić także na konto  komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

37 1020 3668 0000 5102 0094 4132

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać komornikowi przed licytacją. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 11:00  do godz. 12:00 oraz przeglądać w Kancelarii Komorniczej w Brzegu przy ul. B. Chrobrego 33 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości  lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w  tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Żłobizna
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone