strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz
Lokal mieszkalny w Bolesławcu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny w Bolesławcu
Cena wywoławcza: 71 867,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 349/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bolesławcu Dariusz Lewkowicz zawiadamia na postawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 listopada 2015 r. o godz. 14:30

 

w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu, sala 26, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Bolesławiec, ul. Prusa 12/13,   

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bolesławcu nr JG1B/00037691/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 107 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 71 867,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 10 780,00 zł najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu, lub też przelewem na konto Komornika,.

Po rozpoczęci licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zać elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 732 22 87

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Prusa
Miasto: Bolesławiec
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone