strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński
Działki o pow. 0,3100 ha i 0,2300 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-24
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,3100 ha i 0,2300 ha
Cena wywoławcza: 25 575,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3171/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Bartłomiej Jabłoński (tel. (77) 456 68 31, fax (77) 453 74 26) ogłasza, że dnia

 

24 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Opolu mającego siedzibę przy ul. Ozimskiej 60 A w sali nr 201, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do: (…),

stanowiącej: udział wynoszący 1/9 w prawie własności niezabudowanych działek gruntowych nr 824/1 km 1 o pow. 0,3100 ha i nr 824/3 km 1 o pow. 0,2300 ha. Działki położone wśród terenów upraw polowych, obszarów zalesionych, niedaleko nowo wybudowanego kompleksu hotelowo-wypoczynkowego, w odległości do 1 km od peryferyjnych zabudowań we wsi Grodziec. Działki bez ogrodzenia i bez uzbrojenia. W drodze asfaltowej znajduje się sieć wodociągowa oraz energia elektryczna. Brak aktualnego MPZP. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ozimek teren wycenianych nieruchomości gruntowych oznaczony jest:

- dla dz. nr 824/1 w całości symbolem F9R – teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej,

- dla dz. nr 824/3 w części o pow. 0,1725 ha symbolem F1ML – strefa zabudowy indywidualnej, mieszkaniowej z przewagą zabudowy letniskowej, a w części o pow. 0,0575 ha symbolem F9R – teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.opole.komornik.pl w zakładce licytacje;

położonej: 46-040 Ozimek, Grodziec,  

dla której Sąd Rejonowy w Opolu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW OP1O/00122165/0.

 

Suma oszacowania wynosi 34 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 25 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 3 410,00 zł. Rękojmię można uiścić:

- w kancelarii Komornika w: Opole 45-050, ul. Gen. Zajączka 18/4 najpóźniej do godz. 15:00 dnia roboczego poprzedzającego licytację (do 23.11.2015 r.),

- lub na konto komornika najpóźniej do dnia 23.11.2015 r. na konto:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Opolu

53 10203668 0000 5002 0093 0313

z dopiskiem „wadium na licytację”.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Grodziec
Województwo: opolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone