strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Sandomierzu Jacek Korman
Grunt orny o pow. 0,4263 ha, tereny mieszkaniowe o pow. 0,1459 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-30
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Grunt orny o pow. 0,4263 ha, tereny mieszkaniowe o pow. 0,1459 ha
Cena wywoławcza: 225 733,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1619/03
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sandomierzu Jacek Korman (tel./fax (15) 832 11 94) ogłasza, że dnia

 

30 października 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sandomierzu mającego siedzibę przy ul. Kościuszki 2a, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej działkę o numerze ewidencyjnym 1331 (grunt orny) o powierzchni 0,4263 ha oraz działkę o numerze ewidencyjnym 1551 (tereny mieszkaniowe) o powierzchni 0,1459 ha, położonej w Ożarowie, dla której Sąd Rejonowy w Sandomierzu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KI1S/00055957/6.

 

Suma oszacowania wynosi 338 600,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 225 733,33 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 33 860,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika:

Bank BPH S.A. I O. w Sandomierzu 05 1060 0076 0000 3200 0060 2500.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Ożarów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone