strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.
Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,8115 ha, 0,0641 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-10-26
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości o pow. 0,8115 ha, 0,0641 ha
Cena wywoławcza: 80 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o.

ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce

 

ogłasza

przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż:

 

1.   Nieruchomości zorganizowanej i zabudowanej: budynkami magazynowymi, wraz infrastrukturą towarzyszącą

ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły (woj. wielkopolskie)

- działki nr 3617, 3619, o łącznej pow. 0,8115 ha, zapisana w KW nr PO1A/00019624/5 (użytkowanie wieczyste) obręb geodezyjny Szamotuły, aktualnie w części wydzierżawiona.

Cena wywoławcza netto wynosi 1 260 000,00 zł, minimalne postąpienie 2 000 zł.

 

2.   Nieruchomości zorganizowanej i zabudowanej: sklepem

ul. B. Chrobrego 6, 64-500 Szamotuły (woj. wielkopolskie)

- działka nr 3620/2, o pow. 0,0641 ha, zapisana w KW nr PO1A/00019624/5 (użytkowanie wieczyste) obręb geodezyjny Szamotuły.

Cena wywoławcza netto wynosi 80 000,00 zł, minimalne postąpienie 500 zł.

 

Do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Sprzedaż nieruchomości wymaga uzyskania zgody ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, jeżeli wartość rynkowa nieruchomości przekracza równowartość w złotych kwoty 50 000 euro, obliczonej na podstawie średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski według stanu z dnia wystąpienia o zgodę. Czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody jest nieważna (art. 5a ustawy z dn. 8.08.1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, Dz.U. z 1996 r., nr 106, poz. 493).

Ofertę należy złożyć w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta” w terminie do 26.10.2015 r. do godziny 14:00 w sekretariacie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o., ul. Kasztanowa 5, 63-004 Tulce.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej  przedmiotu przetargu na konto: BGŻ O. Środa Wlkp. 59 2030 0045 1110 0000 0028 9170, najpóźniej do dnia 26.10.2015 r. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w siedzibie Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o.o. do dnia 30.10.2015 r. Uczestnicy przetargu zostaną pisemnie poinformowani o wyniku przetargu w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty i zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty, a także zmiany lub odwołania ogłoszenia lub warunków przetargu.

Informacje o nieruchomościach można uzyskać pod numerem telefonu: (61) 872 79 68.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: B. Chrobrego
Miasto: Szamotuły
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone