strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk Kancelaria Komornicza w Bielsku Podlaskim
Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości, nieruchomości rolne i gruntowe, nieruchomości zabudowane
Cena wywoławcza: 5 193,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 298/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku Podlaskim Roman Jakubiuk (tel. (85) 730 45 99) ogłasza, że dnia

 

9 listopada 2015 r.

 

w budynku Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim mającego siedzibę przy ulicy 3 Maja 7, odbędą się następujące licytacje nieruchomości:

 

godz. 10:00

druga licytacja nieruchomości rolnej położonej w obrębie gruntów w miejscowości Olchówka, oznaczonej jako działka o nr geodezyjnym 958 i powierzchni 0,1162 ha, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00015053/3.

Suma oszacowania wynosi 26 726,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 17 817,33 zł.

Rękojmia 2 672,60 zł.

 

godz. 10:30

druga licytacja zabudowanej (domem mieszkalnym, szopą i stodołą – działka 71/12) nieruchomości gruntowej (rolno-leśnej) położonej w obrębie gruntów miejscowości Litwinowicze, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 71/12 i 136/15 o łącznej powierzchni 0,99 ha. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w X Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Siemiatyczach nr BI3P/00008687/1.

Działka nr 136/5 o pow. 0,60 ha

Suma oszacowania wynosi 7 790,00 zł,

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 5 193,33 zł.

Rękojmia 779,00 zł.

Działka nr 71/12 o pow. 0,39 ha

Suma oszacowania wynosi 39 000,00 zł,

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 26 000,00 zł.

Rękojmia 3 900,00 zł.

 

godz. 11:00

druga licytacja użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej pawilonem handlowym i nieczynną stacją paliw, położonej w obrębie gruntów miejscowości Lewkowo Nowe i oznaczonej jako działki o numerach geodezyjnych 82/2 i 83/3 o łącznej powierzchni 0,1600 ha. Nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste do dnia 5.12.2089 r. oraz stanowiące odrębny od gruntu przedmiot własności budynku i urządzenia. Nieruchomość posiada założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim z siedzibą w Hajnówce o nr BI2P/00014118/0.

Suma oszacowania wynosi 71 507,00 zł.

Cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 47 671,33 zł.

Rękojmia 7 150,70 zł.

 

Licytant przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania na rachunek bankowy komornika Bank PEKAO SA 30 1240 5253 1111 0000 5710 9789.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Olchówka, Litwinowicze, Lewkowo Nowe,
Województwo: podlaskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone