strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Mieszko Cieślik
Działka o pow. 525 m2, zabudowana
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-18
Godzina: 12:50:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 525 m2, zabudowana
Cena wywoławcza: 196 333,33
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 533/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW PO1O/00007984/3

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach, Mieszko Cieślik na podstawie art. 953 kpc

podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

18 listopada 2015 r. o godz. 12:50

 

w budynku Sądu Rejonowego w Obornikach z siedzibą w Obornikach przy ul. Piłsudskiego 47 w Obornikach, w sali nr 3, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości należącej do dłużniczki (…).

Nieruchomość położona jest w Obornikach przy ul. Czarnkowskiej 137. Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi dla tej nieruchomości księgę wieczystą o numerze PO1O/00007984/3. Jest to nieruchomość gruntowa, oznaczona nr. geodezyjnym 151, o pow. 525 m2, zabudowana budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o powierzchni użytkowej ok. 136,40 m2 oraz murowaną wiatą.

Suma oszacowania wynosi 294 500,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100), zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 196 333,33 zł (sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy zł 33/100).

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 450,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt zł 00/100).

Rękojmia powinna być złożona w gotówce. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA Centrala – Departament Operacji Krajowych

57 2030 0045 1110 0000 0217 6050.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Czarnkowska
Miasto: Oborniki
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone