strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Działki o pow. 1,6400 ha, budynek mieszkalny
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-10
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 1,6400 ha, budynek mieszkalny
Cena wywoławcza: 69 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 653/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

10 grudnia 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie, sala nr 133, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Orzelec Duży, gm. Łubnice, stanowiącej własność dłużnika (…), dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00010944/8.

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki nr ewid. 111 zabudowanej budynkiem mieszkalnym i zabudową oraz działki gruntowej nr ewid. 112/2 o łącznej pow. 1,6400 ha.  

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę: 93 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 69 750,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 9 300,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można wpłacić w kasie lub na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Rękojmia może być złożona również w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 9:00 do godz. 15:00, natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Orzelec Duży
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone