strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska
Nieruchomości gruntowe o pow. 0,3090 ha, 0,3081 ha, 0,6867 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-02
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe o pow. 0,3090 ha, 0,3081 ha, 0,6867 ha
Cena wywoławcza: 5 475,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 859/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu Małgorzata Rytwińska zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

2 listopada 2015 r.

 

w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu, ul. Armii Krajowej 104, sala 115 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

godz. 11:00

1. Nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Studniskach Dolnych, gmina Sulików, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048967/5.

Nieruchomość gruntową stanowi niezabudowana dz. ewid. nr 428/1 o powierzchni 0,3090 ha. W ewidencji gruntów oznaczona symbolami R IIIb (0,2233 ha), R IVa (0,0857 ha).

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 7 300,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 5 475,00 zł, rękojmia wynosi 730,00 zł.

 

godz. 11:15

2. Nieruchomości gruntowej położonej w Jędrzychowicach, gmina Zgorzelec, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048481/4.

Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 494/5 o powierzchni 0,3081 ha. Działka leży bezpośrednio przy utwardzonej drodze wewnętrznej (dz. 492), będącej własnością właściciela ww. nieruchomości. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład farmy wiatrowej Jędrzychowice o mocy 26 MW w zespole parków wiatrowych Zgorzelec-Pieńsk. Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są turbiny wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energetyczne – Główny Punkt Odbioru 110/20 kV (stacja elektro-energetyczna) oraz infrastruktura przemysłowa, ogrodzenie, oświetlenie. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, chodniki. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 340 000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 255 000,00 zł netto, rękojmia wynosi 34 000,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

godz. 11:30

3. Nieruchomości gruntowej położonej w Małej Wsi Dolnej, gmina Sulików, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgorzelcu o numerze KW JG1Z/00048635/9. Nieruchomość gruntową stanowi działka ew. nr 107/1 o powierzchni 0,6867 ha. Działka położona jest w obrębie działającego parku wiatrowego wchodzącego w skład zespołu parków wiatrowych Koźmin ( o mocy 24 MW) w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny Mała Wieś Dolna i Sulików). Położona jest w otoczeniu niezabudowanych gruntów rolnych oraz nieruchomości, na których posadowione są elektrownie wiatrowe. Na nieruchomości znajduje się urządzenie elektro-energetyczne – Główny Punkt Odbioru 110/20 kV parku wiatrowego Mała Wieś Dolna (stacja elektroenergetyczna) oraz infrastruktura przesyłowa, pomieszczenie socjalno-biurowe, ogrodzenie, oświetlenie, szambo. Jej niezabudowaną część zajmuje zieleń urządzona oraz podjazdy, place i chodniki o nawierzchni betonowej i bitumicznej. Urządzenia i obiekty znajdujące się na działce nie należą do właściciela nieruchomości.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 738 000,00 zł netto. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 553 500,00 zł netto, rękojmia wynosi 73 800,00 zł.

Sprzedaż nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem VAT według stawki podatkowej w wysokości 23% od wartości zakupu. Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT.

 

Nieruchomości stanowią własność dłużnika: (…).

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub na rachunek bankowy komornika: Bank Millennium S.A. 43 1160 2202 0000 0001 5899 1857 albo w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 723 62 63

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Studniska Dolne, Jędrzychowie, Mała Wieś Dolna
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone