strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Trzebnicy Michał Nazim Kancelaria Komornicza w Trzebnicy
Lokal mieszkalny o pow. 60,20 m2,
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2016-10-26
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 60,20 m2,
Cena wywoławcza: 171 597,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 469/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Woli w Warszawie Mariusz Kamiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

26 październik 2016 r. o godz. 13:30

 

w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie mającego siedzibę przy ul. Kocjana Antoniego 3 w sali nr 152, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

należącego do (…) (zgodnie z Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie, Wydział XXV Cywilny z dnia 29 kwietnia 2015 roku, sygn. akt XXVC 1752/14) udziału w wysokości 3/4 na nieruchomości położonej: 01-355 Warszawa, ul. Czumy 4A/18, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie, Wydział VI Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WA1M/00492077/9. Lokal o powierzchni użytkowej 60,20 m2 składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc. Do lokalu przynależy piwnica nr 18 o powierzchni użytkowej 1,90 m2. W księdze wieczystej urządzonej dla przedmiotowego lokalu ujawnione jest przysługujące (…) ograniczone prawo rzeczowe w postaci nieodpłatnej i dożywotniej służebności osobistej mieszkania, polegającej na prawie do korzystania z całego lokalu mieszkalnego.

 

Suma oszacowania udziału przysługującego dłużnikowi wynosi 257 395,50 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 171 597,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 739,55 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Polska Kasa Opieki SA XIII O. w Warszawie 94 1240 2034 1111 0010 4758 0148, najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg (tj. 25.10.2016 r.).

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 18:00 oraz przeglądać w siedzibie Sądu (sygn. akt I Co 3112/15) odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Czumy
Miasto: Warszawa
Województwo: mazowieckie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone