strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Katowice-Zachód Sławomir Michalik Kancelaria Komornicza w Katowicach
Lokale mieszkalne stanowiące funkcjonalną całość złożoną z trzech lokali o pow. łącznej 99,24 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 09:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokale mieszkalne stanowiące funkcjonalną całość złożoną z trzech lokali o pow. łącznej 99,24 m2
Cena wywoławcza: 114 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 2055/09
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach Sławomir Michalik (tel. fax (32) 200 01 46) na podstawie art. 953 kpc  podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

5 listopada 2015 r. o godz. 9:00

 

w budynku Sądu Rejonowego Katowice-Zachód, 40-010 Katowice, ul. Warszawska 45 sala nr 225, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokali mieszkalnych o numerach:

- nr 2 położonego: Katowice przy ul. Skłodowskiej-Curie 12/2,

dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (NKW: KA1K/00032852/2),

- nr 3 położonego: Katowice przy ul. Skłodowskiej-Curie 12/3,

dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (NKW: KA1K/00059874/7),

- nr 17 położonego: Katowice przy ul. Skłodowskiej-Curie 12/17,

dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW (NKW: KA1K/00059661/1).

Przedmiotem licytacji są lokale mieszkalne stanowiące funkcjonalną całość złożoną z trzech lokali oznaczonych numerami 2, 3 oraz 17, będących odrębnymi przedmiotami własności i opisanych w trzech różnych księgach wieczystych. Powierzchnia użytkowa lokalu nr 2 to 34,70 m2, lokalu nr 3 to 32,54 m2, natomiast lokalu nr 17 wynosi 32,00 m2. Łączna powierzchnia użytkowa lokali to 99,24 m2. W wycenie szacunkowej przyjęto łączną wartość lokali nr 2, 3 i 17 opisanych w trzech różnych księgach. Uzasadnieniem tego faktu są daleko idące powiązania techniczne i funkcjonalne dawnych, osobnych kiedyś lokali. Do opisanych lokali możliwe jest wejście poprzez drzwi wejściowe lokalu nr 2 oraz lokalu nr 3. Brak jest możliwości wejścia poprzez lokal nr 17. W obecnym stanie stanowią jeden lokal dlatego w wycenie podana została ich wartość łączna. W przeszłości stanowiły hurtownię farmaceutyczną. Lokal 17 miał stanowić zaplecze biurowo-socjalne.

 

Suma oszacowania wynosi 152 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 114 150,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 15 220,00. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

ING BSK SA O. Katowice 30 1050 1214 1000 0007 0006 3506

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód w Katowicach przy ul. Warszawskiej w Sekcji Egzekucyjnej Wydziału I Cywilnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (32) 200 01 46

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Skłodowskiej-Curie
Miasto: Katowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone