strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda
Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,86 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 13:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 0,86 ha
Cena wywoławcza: 127 200,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 2455/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Szymon Herda zawiadamia, że

 

17 listopada 2015 r. o godz. 13:00

 

w Kancelarii Komornika w Krakowie przy ul. Żółtej Ciżemki 3/2 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 4/6 części w nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, położonej w miejscowości Michałowice, składającej się z działki nr 690/10 o powierzchni 0,86 ha. Nieruchomość jest objęta księgą wieczystą o numerze KR1S/00004582/8.

 

Ww. udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę 254 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 1/2 wartości oszacowania, tj. kwotę 127 200,00 zł.

Rękojmia wynosi 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 25 440,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji. Rękojmia może być wpłacona na rachunek bankowy komornika nr 66 8619 0006 0030 0325 8033 0001, złożona w gotówce lub w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Egzekucja z nieruchomości jest prowadzona w trybie uproszczonym zgodnie z art. 10131 i nast. k.p.c. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego (art. 871 k.p.c.).

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed terminem licytacji.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika przy ul. Żółtej Ciżemki 3/2 w Krakowie (tel. (12) 292 01 39).

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Michałowice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone