strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Staszowie Witold Heciak Kancelaria Komornicza w Staszowie
Działka zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym o pow. 0,4269 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym o pow. 0,4269 ha
Cena wywoławcza: 446 706,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 805/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Staszowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

26 listopada 2015 r. o godz. 14:00

 

w Sądzie Rejonowym w Staszowie sala nr 133 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości będącej w wieczystym użytkowaniu dłużnika oraz budynków znajdujących się na nieruchomości stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności. Nieruchomość ta położona jest w miejscowości Staszów, gmina Staszów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Staszowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW KI1A/00028147/0.

Grunt stanowi własność Gminy Staszów, a znajdujące się na gruncie budynki stanowią własność dłużnika (…).

 

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość składająca się z działki nr ewid. 6019/55 o powierzchni 0,4269 ha, zabudowana budynkiem magazynowo-produkcyjnym oraz niewielkim parterowym budynkiem murowanym.

 

Nieruchomość powyższa została oszacowana w trybie art. 948 kpc na kwotę 670 060,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 446 706,67 zł.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 kpc rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, czyli kwotę 67 006,00 zł najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji
w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Tarnobrzeg 21 1020 4913 0000 9602 0011 9289.

Nieruchomość powyższą można oglądać w ciągu dwóch tygodni, przed licytacją, w dni powszednie, od godz. 9:00 do godz. 15:00. Natomiast operat szacunkowy nieruchomości sporządzony przez biegłego można przeglądać w kancelarii Komornika w Staszowie przy ul. Wschodniej 13/315.

Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (15) 864 23 50

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Staszów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone