strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi
Lokal mieszkalny o pow. 58,00 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-05
Godzina: 08:35:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 58,00 m2
Cena wywoławcza: 101 333,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 624/11
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Będzinie Małgorzata Kicińska-Kij Kancelaria Komornicza w Czeladzi zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

5 listopada 2015 r. o godz. 8:35

 

w Sądzie Rejonowym Wydział I Cywilny w Będzinie przy ul. Sączewskiego 23, sala nr 329 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

opisanej jako:

lokal mieszkalny – 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc. Powierzchnia użytkowa lokalu 58,00 m2. Pow. pom. przynależnego 5,30 m2. Razem powierzchnia 63,30 m2. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej objętej KW nr KA1B/00034919/5, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 30.03.2099 r. oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali,

położonej w miejscowości Czeladź przy ul. 35-lecia PRL 2C/31,

posiadającej założoną księgę wieczystą w Sądzie Rejonowym w Będzinie nr KA1B/00043074/5,

stanowiącej własność dłużnika: (…).

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 152 000,00 zł.

Cena wywoławcza wynosi 101 333,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na konto komornika Sądowego

68 1020 2498 0000 8102 0129 6235

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Sosnowcu

podając w tytule wpłaty sygnaturę akt komornika KM 624/12 oraz akt sądowych I Co 436/15 w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nieruchomość tę można oglądać w terminie dwóch ostatnich tygodni przed terminem planowanej licytacji w dni powszednie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem: w dniach od 21.10.2015 r. do 4.11.2015 r. w godz. od 10:00 do 12:00.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno będzie przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w sekretariacie Sądu Rejonowego: Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny w Będzinie 42-500 Będzin, ul. Sączewskiego 23.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: 35-lecia
Miasto: Czeladź
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone