strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ Krystian Pstrong Kancelaria Komornicza w Gdańsku
Lokal mieszkalny o powierzchni 54 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-26
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 54 m2
Cena wywoławcza: 177 150,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 4204/14
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong (tel. (58) 506 54 00, fax (58) 340 45 54) ogłasza, że w sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 4204/14 oraz sprawie egzekucyjnej sygn. akt Km 973/15 w dniu

 

26 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku A sala A85 (IV piętro) Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, mającego siedzibę przy ul. Piekarniczej 10 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego: 80-298 Gdańsk, ul. Złota Karczma 13B/10, dla którego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW GD1G/00211522/0. Lokal mieszkalny, dwupokojowy, o powierzchni użytkowej 54 m2, stanowiący odrębną nieruchomość, położony na parterze w Gdańsku, ul. Złota Karczma 13B/10 wraz z przynależną piwnicą o powierzchni 10,80 m2 oraz udziałem 28/1000 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali objętej księgą wieczystą nr GD1G/00084728/4.

 

Suma oszacowania wynosi 236 200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 177 150,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 23 620,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku

 28 1240 5400 1111 0010 4744 2387

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi na sali sądowej.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Złota Karczma
Miasto: Gdańsk
Województwo: pomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone