strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Marian Piasecki Kancelaria Komornicza w Tarnowie
Nieruchomość w miejscowości Szynwałd 
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-10
Godzina: 12:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość w miejscowości Szynwałd 
Cena wywoławcza: 26 400,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 407/14
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie  mający kancelarię przy ul. Dąbrowskiego 8 w Tarnowie zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 listopada 2015 r. o godz. 12:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Tarnowie odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Szynwałd, stanowiącej własność dłużnika: (…), Szynwałd 187, 33-158 Szynwałd, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00138784/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 40 000,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 26 400,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości najpóźniej do momentu rozpoczęcia licytacji w gotówce.

Zgodnie z art. 37 k.r.i.o gdy licytantami są osoby fizyczne,  pozostające w związku małżeńskim (wspólnota majątkowa małżeńska), a brak jest możliwości uczestniczenia przez jednego
z małżonków w licytacji, małżonek przystępujący do  licytacji winien przedłożyć przed licytacją notarialne pełnomocnictwo małżonka nieobecnego na licytacji, wyrażające upoważnienie do składania oświadczeń w imieniu drugiego małżonka co do nabycia nieruchomości

Nieruchomość tę można oglądać od dnia 3.11.2015 r., zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika znajdującej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Szynwałd
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone