strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Tarnowie Andrzej Czosnyka
Lokal mieszkalny o powierzchni 59,47 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o powierzchni 59,47 m2
Cena wywoławcza: 77 067,75
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 360/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika (…) wynoszącego 4/6 części spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w Tarnowie przy ul. Bitwy pod Studziankami 8/93 usytuowanego na IV kondygnacji (trzecim piętrze) pięciokondygnacyjnego budynku wielorodzinnego. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00112175/1. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 59,47 m2. W skład lokalu mieszkalnego wchodzą: kuchnia, cztery pokoje, przedpokój, łazienka wraz z wc. Budynek znajduje się w zarządzie Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie.

 

Udział w 4/6 części przedmiotowego prawa oszacowany jest na kwotę: 102 757,00 zł (słownie: sto dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 77 067,75 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt siedem złotych 75/100).

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy

nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA

lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

Kwota rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją lub winna zostać wpłacona na dzień przed licytacją w kancelarii komornika. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Ww. nieruchomość można oglądać w dniu 5.11.2015 r. oraz 9.11.2015 r. w godz. 10:00-11:00, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika mieszczącej się w Tarnowie przy ul. Tuchowskiej 20.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (14) 627 56 68

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Bitwy pod Studziankami
Miasto: Tarnów
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone