strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Rawiczu Mikołaj Kobus
Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni gruntu 0,5600 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-13
Godzina: 14:15:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana nieruchomość o łącznej powierzchni gruntu 0,5600 ha
Cena wywoławcza: 70 527,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 36/06
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW 8111

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rawiczu Mikołaj Kobus na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

13 listopada 2015 r. o godz. 14:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rawiczu przy ul. I. Buszy 1 Rawicz 63-900 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa własności do nieruchomości gruntowej położonej: Folwark, gm. Rawicz, mapa 1, działka nr 11 zabudowana budynkiem o charakterze użytkowym oraz budowlami, o łącznej pow. gruntu 0,5600 ha (w tym klasa gruntu ŁV pow. 0,1900 ha, symbol B – tereny mieszkaniowe pow. 0,3700 ha). Działka oznaczona jest jako tereny ośrodków produkcji rolnej (symbol RP). Dojazd i dojścia do nieruchomości droga polną – szlakową stanowiącą działkę nr 479, która należy do PKP i jest drogą technologiczną linii Wrocław-Poznań. Działka nr 11 nie posiada dostępu do drogi publicznej, nie jest ogrodzona. Budynek byłej pieczarkarni posadowiony na nieruchomości to obiekt jednokondygnacyjny w zabudowanie wolnostojącej z 1984 r. oraz 3 dobudówki. Łączna powierzchni użytkowa obiektu wynosi 485,65 m2. Stan nieruchomości na dzień wyceny określono jako zły, nieruchomość nie nadaje się do użytkowania, wymaga przeprowadzenia generalnego remontu lub nawet rozbiórki. Instalacje: wodociągowa w zasięgu, nieruchomość zaopatrzona w wodę z własnego ujęcia; energetyczna doprowadzona przez właściciela na własny koszt; instalacja kanalizacyjna indywidualna do własnego zbiornika bezodpływowego oraz c.o. (na dzień oględzin odłączone). Budowla nr I znajduje się częściowo na działce nr 11 ok. 1/3 część, a częściowo na działce nr 10, która nie stanowi przedmiotu wyceny, pow. zabudowy wynosi 57,00 m2. Następna budowla w budowie to budowla o pow. zabudowy 59,10 m2. Na działce znajduje się również studnia głębinowa ok. 16 m głęboka, komin stalowy ok. 15 m oraz fundamenty pod kolejny budynek.

Powyższa nieruchomość stanowi własność dłużnika: (…) i położona jest: Folwark, 63-900 Rawicz, dla której Sąd Rejonowy w Rawiczu IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 8111 [NKW: PO1R/00008111/2.

 

Suma oszacowania wynosi 94 036,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 70 527,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 403,60 zł, którą należy wpłacać gotówką w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona (najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg) w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP SA O. Rawicz

46 1020 3121 0000 6602 0018 4853

najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpływ rękojmi na konto komornika musi nastąpić najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg).

Zastrzega się prawo odwołania licytacji.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Folwark
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone