strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznianiu Tomasz Zarzycki
1/6 udziału we współwłasności lokalu użytkowego
(nieruchomości - lokale usługowo-przemysłowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-25
Godzina: 10:45:00
Przedmiot sprzedaży: 1/6 udziału we współwłasności lokalu użytkowego
Cena wywoławcza: 21 525,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1446/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu Tomasz Zarzycki zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu:

 

25 listopada 2015 r. o godz. 10:45

 

w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, sala 105, w sprawie KM 1446/14, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

1/6 udziału we współwłasności lokalu użytkowego – hali garażowej – miejsce postojowe, położonego w miejscowości Poznań przy ul. Rubież 14a/40, posiadającego założoną księgę wieczystą w V Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu nr PO1P/00254380/6.

 

Nieruchomość – miejsce postojowe nr 9 oszacowane jest na kwotę: 28 700,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 21 525,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 2 870,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce w siedzibie kancelarii bądź na rachunek bankowy Komornika w Banku

PKO BP SA I O. Poznań nr 28 1020 4027 0000 1802 0290 3714

przy czym wpłata na konto musi być odnotowana najpóźniej w dniu 24.11.2015 r. lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Akta postępowania egzekucyjnego wolno będzie przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu w sekretariacie II Wydziału Cywilnego Sygn. akt II Co 4590/14/5/N w dniach od 10.11.2015 r. do 25.11.2015 r.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rubież
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone