strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Patryk Klimczak
Udziały w lokalu mieszkalnym nr 85 w Krakowie-Podgórzu
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 09:10:00
Przedmiot sprzedaży: Udziały w lokalu mieszkalnym nr 85 w Krakowie-Podgórzu
Cena wywoławcza: 268 091,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 333/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Patryk Klimczak zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 9:10

 

w sali nr D-9 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza Wydział XII Cywilny w Krakowie odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości – ograniczone prawo rzeczowe składające się z dwóch udziałów należących do dłużnika: Wojciech Kowalski, tj. udział nr 2 w wysokości 99/100 i udział nr 4 w wysokości 1/100 łącznie 100% udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu nr 85 położonego w Krakowie-Podgórzu przy ul. Komandosów 19.

Dla przedmiotowego prawa Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KR1P/00251199/0. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Podwawelska”.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 357 455,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 268 091,25 zł.

 

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę: 37 745,50 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:

55 8619 0006 0030 0325 8055 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji (w tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko wpłacającego oraz sygnaturę Km 333/14) albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (wpłacający proszony jest o złożenie wniosku wskazującego numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium). Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Komandosów
Miasto: Kraków-Podgórze
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone