strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Zgierzu Anna Sikora w zastępstwie Komornika Sądowego Czesława Kosiady
Działki niezabudowane i działki zabudowane obiektem stacji paliw i motelu
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 14:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działki niezabudowane i działki zabudowane obiektem stacji paliw i motelu
Cena wywoławcza: 2 958 266,66
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1331H/04
Opis:

 

                                                                                                                     

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesław Kosiada  zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

8 grudnia 2015 r. o godz. 14:30

 

w I Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Zgierzu, ul. Sokołowska 6, sala nr XI, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

nieruchomości:

nieruchomość położonej w miejscowości Słowik przy ul. Gdańskiej 28, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Zgierzu prowadzona jest księga wieczysta nr LD1G/00031627/5,  stanowiącej własność dłużnika:

(…)

 

Licytowana nieruchomość składa się z działek gruntu niezabudowanych o numerach ewidencyjnych 75/15, 76/7, 77/14, 77/15, 76/8, 75/17, 75/14, 75/16, 76/9 oraz z części zabudowanej budynkami i obiektem stacji paliw (oznaczonej jako działki nr 74/6, 74/7, 74/8, 75/18, 76/10 i 77/16) i została oszacowana:

  1. w części zabudowanej budynkami sklepu z barem szybkiej obsługi oraz motelu i obiektem stacji paliw (oznaczonej jako działki nr  74/6, 74/7, 74/8, 75/18, 76/10 i 77/16) na kwotę 3 969 800,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 75/15 na kwotę 60 300,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 76/7 na kwotę 71 900,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 77/14 na kwotę 68 100,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 77/15 na kwotę 97 800,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 76/8 na kwotę 61 300,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 75/17 na kwotę 62 900,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 75/14 na kwotę 6 000,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 75/16 na kwotę 4 900,00 zł;
  1. w części dotyczącej działki nr 76/9 na kwotę 34 400,00 zł.

 

Łączna wartość wszystkich działek wynosi 4 437 400,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy czterysta złotych).

Cena wywoławcza poszczególnych działek przedmiotowej nieruchomości w drugiej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania każdej z ww. działek i odpowiednio stanowi kwotę:

Ad 1) 2 646 533,33 zł;

Ad 2) 40 200,00 zł;

Ad 3) 47 933,33 zł;

Ad 4) 45 400,00 zł;

Ad 5) 65 200,00 zł;

Ad 6) 40 866,67 zł;

Ad 7) 41 933,33 zł;

Ad 8) 4 000,00 zł;

Ad 9) 3 266,67 zł;

Ad 10) 22 933,33 zł.

 

Łączna cena wywołania wszystkich działek wynosi 2 958 266,66 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt sześć 66/100 złotych).

 

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania licytowanej działki gruntu, tj. odpowiednio:

Ad 1) 396 980,00 zł;

Ad 2) 6 030,00 zł;

Ad 3) 7 190,00 zł;

Ad 4) 6 810,00 zł;

Ad 5) 9 780,00 zł;

Ad 6) 6 130,00 zł;

Ad 7) 6 290,00 zł;

Ad 8) 600,00 zł;

Ad 9) 490,00 zł;

Ad 10) 3 440,00 zł.

 

Łączna wartość rękojmi dla wszystkich działek wynosi 443 740,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych).

 

Rękojmię należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji w gotówce lub książeczce oszczędnościowej, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu albo na rachunek bankowy Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Zgierzu Czesława Kosiady o numerze

86 1020 3440 0000 7002 0015 9988 PKO BP SA  O. Zgierz.

Protokół opisu i oszacowania tej nieruchomości można przeglądać w Kancelarii Komornika w Zgierzu, pl. Jana Pawła II nr 3 (sygn. akt KM 1331H/04)  bądź w terminie na dwa tygodnie przed licytacją w Sądzie Rejonowym w Zgierzu przy ul. Sokołowskiej 6 (sygn. akt sąd. I Co 2133/13).

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (42) 716 36 57

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Gdańska
Miasto: Słowik
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone