strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Gorlicach Cezary Błażowski
Działka o pow. 0,3448 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-04
Godzina: 10:30:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o pow. 0,3448 ha
Cena wywoławcza: 18 262,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 426/12 (2)
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gorlicach Cezary Błażowski zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

                                           4 listopada 2015 r. o godz. 10:30

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Gorlicach odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości niezabudowanej stanowiącej przedmiot prawa użytkowania wieczystego, położonej w miejscowości Gorlice przy ul. Michalusa, oznaczonej jako: działka nr 517/191, objętej NS1G/00068289/5, oddanej w wieczyste użytkowanie dłużnikowi: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Gorlicach nr NS1G/00068289/5.

Nieruchomość o pow. 0,3448 ha oszacowana jest na kwotę: 27 392,00 PLN.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 sumy oszacowania, tj. kwotę: 18 262,00 zł

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 2 740,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację w gotówce w kancelarii komornika lub na rachunek bankowy

nr 64 1910 1048 3000 1848 1121 0001 w Deutsche Bank Polska SA

(o wpłacie rękojmi przelewem bankowym należy pisemnie poinformować komornika w przeddzień licytacji).

Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim uzgodnieniu terminu z komornikiem, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w sekretariacie kancelarii.

Licytacja może zostać odwołana bez podania przyczyn (art. 820, 825, 981 kpc ).

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.komornikgorlice.info lub bezpośrednio w sekretariacie kancelarii komornika: Gorlice, ul. Kościuszki 34, I piętro, pok. 16-19, nr tel. (18) 353 10 84.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Michalusa
Miasto: Gorlice
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone