strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Poznań-Nowe Miasto i Wilda Mirosław Fiałkowski
Niezabudowana nieruchomość o pow. 1 288 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-19
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Niezabudowana nieruchomość o pow. 1 288 m2
Cena wywoławcza: 11 913,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 686/11
Opis:

 

 

Sygn. akt KM 686/11

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Nowe-Miasto i Wilda w Poznaniu Mirosław Fiałkowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

19 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w sali nr 18 Sądu Rejonowego Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu mającego siedzibę w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

1. nieruchomości niezabudowanej położonej w Poznaniu, obręb Głuszyna, działka nr 10/5, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW PO2P/00228845/0.

Nieruchomość stanowi własność dłużnika (…). Nieruchomość o powierzchni 1288 m2, niezabudowana, niezagospodarowana, kształt działki regularny, teren płaski. Działka zlokalizowana jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbol MN.

 

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 200 500,00 zł.

Cena wywołania wynosi 133 666,66 zł i stanowi 2/3 ceny oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 20 050,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację do godz. 15:30, lub w dniu licytacji w Sądzie od godz. 9:25, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

2. udziału w wysokości 1/6 części w działce nr 10/4, położonej w Poznaniu, obręb Głuszyna, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr PO2P/ 00228846/7.

 

Przedmiot licytacji oszacowano na kwotę 18 050,00 zł.

Cena wywołania wynosi 11 913,00 zł i stanowi 2/3 ceny oszacowania.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, tj. 1 805,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w formie przelewu na rachunek bankowy komornika najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację do godz. 15:30, lub w dniu licytacji w Sądzie od godz. 9:25, w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

 

Rękojmię należy uiścić na konto komornika

PKO BP S.A. I O. POZNAŃ 22 1020 4027 0000 1602 0290 3532

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem dokładnego terminu oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu przy al. Marcinkowskiego 32 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności

 

ZASTRZEGA SIĘ PRAWO ODWOŁANIA LICYTACJI BEZ PODANIA PRZYCZYNY .

 

Komornik Sądowy

Mirosław Fiałkowski

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Poznań
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone