strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kielcach Magdalena Banatkiewicz Kancelaria Komornicza w Kielcach
Działka o powierzchni 1 606 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-06
Godzina: 11:20:00
Przedmiot sprzedaży: Działka o powierzchni 1 606 m2
Cena wywoławcza: 129 279,15
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1133/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Magdalena Banatkiewicz zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

6 listopada 2015 r. o godz. 11:20

 

w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Kielcach, sala numer XVIII, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o numerze ewidencyjnym 1090/12 o powierzchni łącznej 1 606 m2 będącej w wieczystym użytkowaniu do dnia 4.05.2099 roku stanowiącej własność Gminy Masłów wraz z własnością budynku gospodarczego o pow. użytkowej 360 m2 murowanego jednokondygnacyjnego stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot prawa własności, położonej w miejscowości Masłów, ul. Modrzewiowa 46D, gmina Masłów, co do której dłużniczka jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynku, dla której w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kielcach jest urządzona księga wieczysta nr KI1L/00087246/6.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 172 372,20 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 129 279,15 zł.

Uwaga: powyższe kwoty są kwotami brutto, został doliczony podatek VAT.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania. Rękojmia powinna być wpłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację na rachunek bankowy komornika lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Modrzewiowa
Miasto: Masłów
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone