strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
ANKOR Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Toyota RAV 4, 2.2 D, 2006 r.
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Toyota RAV 4, 2.2 D, 2006 r.
Cena wywoławcza: 21 780,00
Forma sprzedaży: Przetarg ofertowy
KM:
Zdjęcia:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości „ANKOR” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą
w Mysłowicach ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż pojazdu marki: Toyota RAV 4, 2.2 D, 2006 r. za cenę wywoławczą 21 780,00 zł netto.

 

I. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

1. sporządzenie oferty kupna, która winna być zapakowana w zamkniętą kopertę z dopiskiem „ANKOR Sp. z o.o. OFERTA” i dostarczenie jej do dnia 9 listopada 2015 r. godz. 10:00 do biura syndyka na adres: Kancelaria Radcy Prawnego – Ewa Jurczak, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. 11 Listopada 1 (decyduje data wpływu oferty);

2. wpłacenie wadium w wysokości 30% ceny wywoławczej netto do dnia 9 listopada 2015 r. na rachunek bankowy nr 03 1020 2498 0000 8702 0540 1569 (decyduje data wpływu).

II. Oferta kupna powinna zawierać:

  1. nazwę, siedzibę oraz podpisy osób upoważnionych do reprezentacji wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru oferenta,
  1. proponowaną cenę zakupu oraz termin (nie dłuższy niż 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu) i formę płatności,
  1. oświadczenie o zapoznaniu się oferenta ze stanem technicznym oferowanej ruchomości oraz warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i ich akceptacją.

III. Rozstrzygniecie przetargu nastąpi w dniu 10 listopada 2015 r. o godz. 11:00
w Dąbrowie Górniczej przy ul. 11 Listopada 1
.

O wyborze lub odrzuceniu oferty wszyscy uczestnicy zostaną zawiadomieni;

1. w przypadku nieuiszczenia całości ceny nabycia w określonym terminie nabywca traci złożone wadium,

2. sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny,

3. ruchomości można oglądać we wszystkie dni powszednie po wcześniejszym ustaleniu terminu,

4. wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 517 299 966.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Mysłowice
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone