strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc
Zabudowana działka o pow. 0,1800 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-10
Godzina: 11:10:00
Przedmiot sprzedaży: Zabudowana działka o pow. 0,1800 ha
Cena wywoławcza: 75 500,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 1816/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie Rafał Goc zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 listopada 2015 r. o godz. 11:10

 

sala C-112 w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty
w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości gruntowej nr działki 7/18, nr obrębu ewidencyjnego 0021, o pow. 0,1800 ha (zabudowanej budynkiem mieszkalnym i gospodarczym), położonej
w Wiktorowicach 11, gmina Kocmyrzów-Luborzyca, stanowiącej własność dłużniczki (…), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00467868/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 113 250,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 75 500,00 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

Małopolski Bank Spółdzielczy w Wieliczce Centrala

63 8619 0006 0030 0325 8039 0001.

Zgodnie z art. 953 §1 kpc pkt 5 kpc nieruchomość można oglądać w dniu 26 października 2015 roku w godz. 10:00-10:30, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wiktorowice 
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone