strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Końskich Jolanta Kołaczkiewicz
Działki o pow. 0,1700 ha, 0,0600 ha, 0,4200 ha, 0,9800 ha, 0,6500 ha, 0,5900 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-09
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 0,1700 ha, 0,0600 ha, 0,4200 ha, 0,9800 ha, 0,6500 ha, 0,5900 ha
Cena wywoławcza: 3 433,50
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 60/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Końskich mgr Jolanta Kołaczkiewicz na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu

 

9 listopada 2015 r. o godz. 10:00

 

w Sądzie Rejonowym w Końskich przy ul. Iwo Odrowąża 5, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w obrębie 21 Modliszewice, gmina Końskie, woj. świętokrzyskie, posiadającej urządzoną księgę wieczystą nr KI1K/00033993/3, oznaczonej ewidencyjnie numerami działek: 4697 o pow. 0,1700 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Suma oszacowania 137 916,00 zł. Cena wywołania: 103 437,00 zł. Rękojmia: 13 792,00 zł. 4772 o pow. 0,0600 ha niezabudowana o charakterze budowlanym. Suma oszacowania 10 614,00 zł. Cena wywołania: 7 960,50 zł. Rękojmia: 1 062,00 zł. 5060 o pow. 0,9800 ha niezabudowana o charakterze rolnym. Suma oszacowania 11 564,00 zł. Cena wywołania: 8 673,00 zł. Rękojmia: 1 157,00 zł. 5227 o pow. 0,4200 ha niezabudowana o charakterze rolnym. Suma oszacowania 4 578,00 zł. Cena wywołania: 3 433,50 zł. Rękojmia: 458,00 zł. 5259 o pow. 0,6500 ha niezabudowana o charakterze rolnym. Suma oszacowania 7 995,00 zł. Cena wywołania: 5 996,25 zł. Rękojmia: 800,00 zł. 5350 o pow. 0,5900 ha niezabudowana o charakterze rolnym. Suma oszacowania 7 080,00 zł. Cena wywołania: 5 310 zł. Rękojmia: 708,00 zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika 67 1020 2629 0000 9302 0090 4490 Powszechna Kasia Bank Polski SA Oszczędności Oddział I w Kielcach z podaniem sygn. akt.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość po wcześniejszym uzgodnieniu terminu oględzin z komornikiem (tel./fax (41) 372 38 79 lub osobiście w Kancelarii Komornika Sądowego) oraz przeglądać w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego w Końskich odpis protokołu oszacowania nieruchomości oraz operat szacunkowy biegłego sądowego.

W terminie wcześniejszym powyższe dokumenty będą dostępne do wglądu w kancelarii Komornika Sądowego.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym. Podpisy na pełnomocnictwach udzielonych przez państwowe jednostki organizacyjne lub jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego oraz na pełnomocnictwach udzielonych adwokatom lub radcom prawnym nie wymagają poświadczenia.

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (41) 372 38 79

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Modliszewice
Województwo: świętokrzyskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone