strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Zastępca Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śl. Bartłomiej Graba
Lokal mieszkalny o pow. 44,45 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-24
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 44,45 m2
Cena wywoławcza: 18 953,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 84/01
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lwówku Śląskim Małgorzata Powalska-Graba zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 oraz 983 kpc, że w dniu

 

24 listopada 2015 r. o godz. 12:00

 

w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego z siedzibą w Lwówku Śl., sala 304, odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

Lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość położonego w Płóczkach Dolnych 80/8, gm. Lwówek Śląski o powierzchni użytkowej – 34,42 m2 składającego się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i komórki o powierzchni użytkowej – 10,03 m2. Lokal mieszkalny położony jest na I piętrze w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dwukondygnacyjnym, łączna powierzchnia lokalu wynosi 44,45 m2. Ogrzewanie piecowe, okna drewniane skrzynkowe, znacznie zużyte, drzwi płytowe typowe. Budynek położony jest na działce nr 278/5 o powierzchni 0,1376 ha. Z własnością lokalu związany jest udział w wysokości 104750/1000000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku lokali (KW JG1S/00017253/6). W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości widnieje wpis prawa dożywocia polegającego do zapewnianiu dożywotniego utrzymania na rzecz Wiesława R. zmarłego 5.05.2012 r. Lokal mieszkalny stanowi własność dłużnika,

posiadająca założoną księgę wieczystą w IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Lwówku Śl. w Lwówek Śląski nr JG1S/00019975/7.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 28 430,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę: 18 953,33 zł.

 

Zgodnie z art. 962 § 1 przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania, tj. 2 843,00 zł w gotówce w Kancelarii do godz. 11:30 lub na konto komornika: PKO BP S.A. 38 1020 2124 0000 8102 0058 3054 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (liczy się moment zaksięgowania środków na rachunku bankowym kancelarii komornika). Potwierdzenie dokonania przelewu należy okazać Komornikowi przed licytacją.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Nieruchomość tę można oglądać codziennie na dwa tygodnie przed licytacją, zaś operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Licytacja może się nie odbyć bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (75) 647 77 99

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Płóczki Dolne
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone