strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik
Nieruchomości o pow. 0,18 ha i udział w działce o pow. 0,0200 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-10
Godzina: 14:40:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 0,18 ha i udział w działce o pow. 0,0200 ha
Cena wywoławcza: 5 907,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 224/10
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Sławomir Szynalik, Kancelaria Komornicza w Wieliczce, zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu

 

10 listopada 2015 r. o godz. 14:40

 

w sali nr 22 w Wydziale Cywilnym Sądu Rejonowego w Wieliczce odbędzie się

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci:

  1. działka nr 157/1 o pow. 0,18 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym, położona: Siercza, oznaczona nr KR1I/00026877/4;
  1. udział w 1/3 części działki nr 157/4 o pow. 0,0200 ha, położona: Siercza, oznaczona nr KR1I/00026879/8.

 

Nieruchomości posiadają założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce i stanowią własność dłużnika (…).

 

  1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 446 961,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 297 974,00 zł.
  1. Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 8 861,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. 5 907,00 zł.

 

Przystępujący do licytacji obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek komornika:

67 1020 2892 0000 5202 0154 8726

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Wieliczka

- jeżeli wpłata dokonana zostanie we wskazanym banku można ją uiścić do dnia licytacji, natomiast jeśli w innym banku niż wskazany w obwieszczeniu wpłata winna być dokonana na trzy dni przed terminem licytacji.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godz. 10:00-12:00.

Elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Działka nr 157/1 zabudowana budynkiem jednorodzinnym parterowym z poddaszem.

Działka nr 157/5 stanowi drogę dojazdową do działki 157/1.

 

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie służebności i prawa dożywotnika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględniane w dalszym toku postępowania i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Siercza
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone