strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Wieliczce Małgorzata Budnik
Działki o powierzchniach 0,1031 ha, 0,1100 ha, 0,0629 ha
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-04
Godzina: 14:45:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchniach 0,1031 ha, 0,1100 ha, 0,0629 ha
Cena wywoławcza: 158 260,41
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 215/12
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

4 grudnia 2015 r. o godz. 14:45

 

w sali nr 33 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

nieruchomości składającej się z:

 

̶          działki ewidencyjnej nr 532/2 o powierzchni 0,1031 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni całkowitej 163,67 m2 (budynek jest parterowy z użytkowym poddaszem), położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00019514/0,

̶          niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 1637/7, o powierzchni 0,1100 ha, położonej w miejscowości Wieliczka, gm. Wieliczka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00029320/6,

̶          działki ewidencyjnej nr 646/10 o powierzchni 0,0629 ha, zabudowanej wolnostojącym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o łącznej powierzchni całkowitej 174,75 m2 (budynek składa się z kondygnacji parteru i poddasza), położonej w miejscowości Raciborsko, gm. Wieliczka, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych w Wieliczce Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr KR1I/00034897/9.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę:

̶          zabudowana działka ewidencyjna nr 532/2 oszacowana jest na kwotę: 549 052,56 zł (w tym podatek VAT 8%),

̶          niezabudowana działka ewidencyjna nr 1637/7 oszacowana jest na kwotę: 211 013,88 zł (w tym podatek VAT 23%),

̶          zabudowana działka ewidencyjna nr 646/10 oszacowana jest na kwotę: 497 434,00 zł.

 

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę:

̶          cena wywoławcza za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 532/2 wynosi: 411 789,42 zł (brutto).

̶          cena wywoławcza za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 1637/7 wynosi: 158 260,41 zł (brutto).

̶          cena wywoławcza za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 646/10 wynosi: 373 075,50 zł.

 

Jednocześnie komornik podaje do informacji, że w chwili uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności wysokość podatku VAT zostanie zweryfikowana zgodnie ze stanem prawnym na dzień prawomocności w/w postanowienia.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę:

̶          rękojmia za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 532/2 wynosi: 54 910,00 zł.

̶          rękojmia za niezabudowaną działkę ewidencyjną nr 1637/7 wynosi: 21 110,00 zł.

̶          rękojmia za zabudowaną działkę ewidencyjną nr 646/10 wynosi: 49 750,00 zł.

Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce najpóźniej na trzy dni przed terminem licytacji albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sadzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik, ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Pobierz: Dokumentacja fotograficzna.pdf

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wieliczka, Raciborsko
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone