strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Jerzy Zając
Nieruchomości gruntowe w miejscowości Starcza
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-24
Godzina: 12:15:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości gruntowe w miejscowości Starcza
Cena wywoławcza: 111 750,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1189/13
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Jerzy Zając Kancelaria Komornicza w Częstochowie zawiadamia na podstawie art. 10136 kpc w związku z art. 871 kpc, że w dniu

 

24 listopada 2015 r. o godz. 12:15

 

w Kancelarii Komornika Jerzego Zająca w Częstochowie przy ul. Sowińskiego 35 odbędzie się: 

1. Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Starcza przy ul. Polna, stanowiącej własność dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00155096/2.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 668 500,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 501 375,00 zł.

Przy cenie nabycia będzie naliczony podatek od towarów i usług VAT 23%.

Przystępujący do licytacji/przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 66 850,00 zł, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek bankowy komornika:

35 1020 1664 0000 3402 0133 2410 PKO BP SA II O. Częstochowa.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

 

2. Pierwsza licytacja nieruchomości oznaczonej jako nieruchomość gruntowa, położona w miejscowości Starcza przy ul. Polna, stanowiącej własność dłużnika (…), dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą o numerze CZ1C/00157836/6.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 149 000,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę: 111 750,00 zł.

Przy cenie nabycia będzie naliczony podatek od towarów i usług VAT 23%.

Przystępujący do licytacji/przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 14 900,00 zł, najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji w postaci książeczki oszczędnościowej banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Rękojmię można także wpłacić na rachunek bankowy komornika:

35 1020 1664 0000 3402 0133 2410 PKO BP SA II O. Częstochowa.

Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przystępujący do przetargu zobowiązany jest zabrać z sobą na licytację i okazać komornikowi na licytacji dowód wpłaty rękojmi oraz dokument potwierdzający jego tożsamość.

Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia.

Gdy jednak cena przewyższa 500,00 zł obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej jednak niż 500,00 zł, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny 12:00 dnia następnego. Nieruchomość tę można oglądać codziennie od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, zaś operat szacunkowy znajduje się w kancelarii komornika do wglądu w dni powszednie od godziny 8:00 do godziny 13:00.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Polna
Miasto: Starcza
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone