strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Firma Inwestycyjna "LEOPARD" SA w upadłości likwidacyjnej
Nieruchomości o pow. 24,3575 ha i lokal o pow. 704,59 m2 - F.I „LEOPARD” S.A
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-03
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomości o pow. 24,3575 ha i lokal o pow. 704,59 m2 - F.I „LEOPARD” S.A
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: sprzedaż z wolnej reki
KM:
Opis:

 

 

Syndyk masy upadłości

F.I „LEOPARD” S.A w upadłości likwidacyjnej w Krakowie

na podstawie postanowień Sędziego-komisarza

z dnia 17 kwietnia 2013 r., z dnia 26 czerwca 2015 r., z dnia 8 lipca 2015 r.   oraz z dnia 6 października 2015 r.

 

 

zaprasza do składania ofert na sprzedaż z wolnej ręki następujących składników  majątkowych upadłego:

 

 

1. prawa własności – w całości lub części – nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działek nr 259/300 oraz 259/301, o łącznej powierzchni 24,3575 ha, położonej w Krakowie, w dzielnicy Podgórze (Kliny/Opatkowice), posiadającej pozwolenie na budowę dla części nieruchomości,  dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00148481/9

     - za cenę nie niższą niż 88 700 000,00 zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset tysięcy złotych) netto;

2.  prawo własności nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach  wspólnych – lokalu użytkowego nr 1 (LU 1) o powierzchni 704,59 m2, dotychczas niewyodrębnionego z bud. 1B zlokalizowanego na nieruchomości składającej się z działki 116/38 położonej w Krakowie przy ul. Dworskiej, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00184295/2

       - za cenę nie niższą niż 3 000 000,00 zł (trzy miliony złotych) netto; 

        3.  prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Krakowie przy ul. Kordiana, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą nr KR1P/00015388/6

       - za cenę nie niższą niż 450 000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) netto;

 

Oferty dotyczące sprzedaży z wolnej ręki składać należy do dnia 25 listopada 2015 r. do godziny 14:00 w siedzibie Syndyka przy ul. Salwatorskiej 14/204 w Krakowie lub za pośrednictwem poczty.

Warunkiem rozpoznania oferty jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej poszczególnych przedmiotów sprzedaży na konto FI „LEOPARD” S.A. w upadłości likwidacyjnej o nr 52 8591 0007 0020 0057 0747 0001.

 

Informacje odnośnie przedmiotu sprzedaży z wolnej ręki można uzyskać w siedzibie Syndyka (tel. (12) 427 23 20), tam też można zapoznać się z treścią Regulaminu przetargu, elaboratami szacunkowymi biegłych oraz dokumentacją dotyczącą przedmiotu przetargu.

 

Rozpatrzenie ofert na sprzedaż z wolnej ręki nastąpi najpóźniej w dniu 3 grudnia 2015 r.

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Dworska, Kordiana
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone