strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Obornikach Ślaskich
Sprzedaż nieruchomości w Osoli
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż nieruchomości w Osoli
Cena wywoławcza: 55 000,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

w Obornikach Śląskich

ul. Łokietka 22, 55-120 Oborniki Śląskie

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY USTNY

 

Na sprzedaż:

nieruchomości zabudowanej położonej w Osoli ( dz. Nr 37/4, obręb Wielka Lipa-Osola) – działka gruntu w wieczystym użytkowaniu o powierzchni 0,0203 ha wraz z budynkiem sklepu, jako właściciel budynku stanowiącego odrębną nieruchomość o powierzchni całkowitej 47,60 m2.

Księga Wieczysta Sądu Rejonowego w Trzebnicy nr WR1W/00019957/9.

Szczegółowy opis nieruchomości wraz z Regulaminem Przetargu dostępny jest w siedzibie Gminnej Spółdzielni „SCh” w Obornikach Śląskich. Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z wymienionymi dokumentami w sekretariacie, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu, pod numerem (71) 310 27 76, w godzinach od 9:00-12:00.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy zł.) + obowiązujący podatek VAT. Wadium: 10 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się 17 listopada 2015 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Gminnej Spółdzielni w Obornikach Śląskich przy ul Łokietka 22.

Termin wpłacenia wadium na konto GS nr 11 1050 1575 1000 0090 3024 8497 do dnia 16.11.2015 r. (data wpływu na konto Spółdzielni) z zaznaczeniem Przetarg Osola.

Wraz z wpłaceniem wadium uczestnik winien również pobrać w sekretariacie GS druk Zgłoszenia udziału w przetargu, który po wypełnieniu i podpisaniu winien złożyć w kopercie do dnia 16.11.2015 r.

Gminna Spółdzielnia „SCH” w Obornikach Śląskich zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wyboru, bądź unieważnienia przetargu bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania przetargowego.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Osola
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone