strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Częstochowie Ernest Osicki
Lokal w Częstochowie
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-08
Godzina: 09:15:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal w Częstochowie
Cena wywoławcza: 97 500,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 3371/11
Opis:

 

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Częstochowie Ernest Osicki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

8 grudnia 2015 r. o godz. 9:15

 

w budynku Sądu Rejonowego w Częstochowie mającego siedzibę przy ul. Dąbrowskiego 23/35 w sali nr 22, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

ograniczonego prawa rzeczowego (tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) należącego do dłużnika: (…),

położonego: 42-200 Częstochowa, Lenartowicza 10/20/15, wpisanego w rejestrze lokali  własnościowych: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa HUTNIK, dla którego Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW 153852 [NKW: CZ1C/00153852/6].

Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym termin licytacji, tj. do dnia 7.12.2015 r. Rękojmię można uiścić na konto depozytowe sądu

Bank Gospodarstwa Krajowego O. w Warszawie

82 1130 1017 0021 1000 4690 0004

z podaniem sygnatury: XV Co 3108/15.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Lenartowicza
Miasto: Częstochowa
Województwo: śląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone