strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR Szczecin-Prawobrzeże i Zachód Tomasz Stefanowski
Lokal mieszkalny o pow. 70,41 m2
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-09
Godzina: 11:00:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 70,41 m2
Cena wywoławcza: 179 700,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 512/09
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomasz Stefanowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu:

 

9 listopada 2015 r. o godzinie 11:00

 

w sali nr 136 budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie, odbędzie się:

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

której przedmiotem jest nieruchomość stanowiąca lokal mieszkalny nr 2 położony w miejscowości Szczecin przy ul. Ks. Jana Krzysztofa Kluka 8, dla której Sąd Rejonowy Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie prowadzi księgę wieczystą nr SZ1S/00221254/2. Prawo własności nieruchomości przysługuje (…).

 

Przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na parterze i I piętrze w budynku wielorodzinnym 2-kondygnacyjnym.

Lokal składa się z dwóch pokoi o powierzchniach 11,78 m2 oraz 10,37 m2, salonu o powierzchni 21,18 m2, kuchni o powierzchni 9,12 m2, łazienki o powierzchni 5,66 m2, hallu o powierzchni 4,11 m2, dwóch klatek schodowych o powierzchniach 2,98 m2 oraz 5,21 m2 i posiada łączną powierzchnię użytkową 70,41 m2.

 

Do lokalu mieszkalnego przynależy przydomowy ogródek nr 08/2 oraz miejsca postojowe nr PF2 i PF2. Budynek, w którym znajduje się lokal nr 2 usytuowany jest na osiedlu zamkniętym.

 

 

Suma oszacowania wartości nieruchomości wynosi: 239 600,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100).

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 179 700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100).

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania nieruchomości, tj. 23 960,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100). Rękojmia może zostać złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na rachunek bankowy komornika: BZ WBK 55 1090 1900 0000 0001 1007 4998.

W przypadku wpłaty rękojmi na rachunek bankowy – uznanie na rachunku musi nastąpić przed rozpoczęciem licytacji.

 

Nieruchomość można będzie oglądać na dwa tygodnie przed terminem licytacji, po uprzednim uzgodnieniu z Komornikiem Sądowym przy Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Tomaszem Stefanowskim prowadzącym Kancelarię w Szczecinie przy ul. Szafera 188E ( tel. 399 237 105).

Wycena szacunkowa nieruchomości oraz wyciąg z akt dostępne są w Kancelarii Komornika.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu tygodnia przed licytacją wolno przeglądać w Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy placu Żołnierza Polskiego 16 w Szczecinie w sekretariacie IX Wydziału Egzekucyjnego odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy nieruchomości.

Operat szacunkowy nieruchomości można do dnia licytacji przeglądać w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przy ul. Szafera 188E, informacje można również uzyskać telefonicznie pod nr  tel. 399 237 105.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 6 kpc prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Zgodnie z treścią art. 953 § 1 pkt 7 użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: J. K. Kluka
Miasto: Szczecin
Województwo: zachodniopomorskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone