strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Głogowie Robert Bury
Nieruchomość położona w Głogowie
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-18
Godzina: 13:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość położona w Głogowie
Cena wywoławcza: 57 620,00
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 3558/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Głogowie Robert Bury zawiadamia na podst. art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

18 listopada 2015 r. o godz. 13:30

 

w sali nr 210 w Wydziale Cywilnym przy Sądzie Rejonowym w Głogowie, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości Głogów, ul. Rudnowska 73, stanowiącej własność dłużnika: (…), posiadającej założoną księgę wieczystą księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w Głogowie nr LE1G/00024175/2, opisanej jako działka gruntu w użytkowaniu wieczystym stanowiąca własność Gminy Miejskiej Głogów, zabudowana kompleksem budynków handlowo-przetwórczych stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86 000,00 zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 67% wartości oszacowania, tj. kwotę: 57 620,00,00 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć w myśl art. 962 §2 kpc rękojmię w wysokości 8 600,00 zł (tj. 10% ceny oszacowania), najpóźniej na dzień przed licytacją w kancelarii komornika mieszczącej się w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3. Rękojmię można uiścić także na konto komornika w:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA I O. Centrum w Legnicy

nr 70 1020 3017 0000 2302 0160 0543.

Nieruchomość tę można oglądać w dni powszednie, zaś elaborat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika w Głogowie, ul. Rynek 45/2-3.

 

 

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (76) 727 26 20

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Rudnowska
Miasto: Głogów
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone