strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
KOMORNIK SĄDOWY PRZY SĄDZIE REJONOWYM W RZESZOWIE ZBIGNIEW GOŁĘBIOWSKI
Lokal mieszkalny o pow. 35,70 m2  
(nieruchomości - lokale mieszkalne)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-23
Godzina: 11:30:00
Przedmiot sprzedaży: Lokal mieszkalny o pow. 35,70 m2  
Cena wywoławcza: 65 100,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 38/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Zbigniew Gołębiowski Kancelaria Komornicza w Rzeszowie (tel. (17) 859 31 04)  na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

23 listopada 2015 r. o godz. 11:30

 

w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie przy ul. Kustronia 4, sala nr 6 odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości oznaczonej jako: spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 35,70 m2 położonego w miejscowości Błażowa, ul. Armii Krajowej 10 stanowiącego wspólność ustawową majątkową małżeńską, posiadającą założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Rzeszowie VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tyczynie nr księgi wieczystej: RZ2Z/00058753/7

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 86 800,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 sumy oszacowania, tj. kwotę 65 100,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 części sumy oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 8 680,00 zł, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg na rachunek bankowy komornika:

PKO BP SA II Oddział w Rzeszowie nr 59 1020 4405 0000 2802 0508 5883

lub w postaci książeczki oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na poleceniu przelewu należy podać nr KM 38/15 oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi.

Rękojmię można również wpłacić w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w Rzeszowie przy ul. Hetmańska 7/6 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem. Operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

                                                                      

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (17) 859 31 04

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Armii Krajowej
Miasto: Błażowa
Województwo: podkarpackie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone