strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Sokółce Zastępca Asesor Małgorzata Kondrat Kancelaria Komornicza w Sokółce
Działki w Świdziałówce
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-09
Godzina: 14:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki w Świdziałówce
Cena wywoławcza: 5 730,00
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 153/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce Zastępca Małgorzata Kondrat na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu

 

9 listopada 2015 r. o godz. 14:00

 

w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul. Piłsudskiego 7 w sali nr IV, odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącej:

·        działka ozn. nr 16 o powierzchni 0,65 ha stanowi łąkę, bonitacja gleby słaba WBG = 0,36 – suma oszacowania – 7 640,00 zł, cena wywołania – 5 730,00 zł;

·        działka ozn. nr 61 o powierzchni 0,47 ha nie zabudowana (zurbanizowana), funkcja w stadium uwarunkowań: w 40% rolna i w 60% zabudowa zagrodowa, bonitacja gleby słaba WBG = 0,42 – suma oszacowania 23 180,00 zł, cena wywołania – 17 385,00 zł;

·        działka ozn. nr 62 o powierzchni 0,32 ha niezabudowana (zurbanizowana), funkcja w stadium uwarunkowań: w 40% rolna i w 60% zabudowa zagrodowa, bonitacja gleby słaba WBG = 0,42 – suma oszacowania – 15 780,00 zł, cena wywołania – 11 835,00 zł;

·        działka ozn. nr 92/7 o powierzchni 3,93 ha stanowi łąkę, warunki użytkowania słabe, zakrzaczenia, grunty podmokłe, nad rzeką – suma oszacowania – 43 420,00 zł, cena wywołania – 32 565,00 zł;

·        działki ozn. nr 96 i 97 o łącznej powierzchni 0,93 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym murowanym i stodołą (zabudowa na powierzchni 0,24 ha), pozostałą część działek stanowią użytki rolne, bonitacja gleby średnia WBG = 0,59 – suma oszacowania – 277 970,00 zł, cena wywołania – 208 478,00 zł;

 należącej do dłużnika: (…),

położonej: 16-120 Krynki, Świdziałówka,

dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: BI1S/00041045/0].

 

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Na podstawie art. 962 §1 kpc przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku

59 1020 1332 0000 1102 0037 3407

 

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Świdziałówka
Województwo: dolnośląskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone