strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR w Kościanie Przemysław Nieradka
Działki o pow. 2 500 m2, 265 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-17
Godzina: 12:00:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o pow. 2 500 m2, 265 m2
Cena wywoławcza: 1 251 653,25
Forma sprzedaży: I licytacja
KM: 1540/15
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kościanie Przemysław Nieradka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

17 listopada 2015 r. o godz. 12:00

 

w sali nr 19 Sądu Rejonowego w Kościanie odbędzie się

 

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz prawa własności budynków,

w postaci: działki gruntu nr 3367 o pow. 2 500 m2 zabudowanej budynkiem produkcyjno-magazynowo- socjalnym (pow. użyt, 861,47) oraz budynkiem produkcyjno-socjalnym (pow. użyt. 247,75 m2) i budynkiem administracyjno-handlowym (pow. użyt. 380,44 m2), zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1K/00031553/6 Sądu Rejonowego w Kościanie oraz działki nr 3366/9 o powierzchni 265 m2 (działka niezabudowana, bez dostępu do drogi publicznej) zapisana w księdze wieczystej KW nr PO1K/00046553/4 Sądu Rejonowego w Kościanie (roszczenie o ustanowienie służebności drogi koniecznej przez działkę 3367 objętą KW PO1K/00031553/6 na rzecz każdego nabywcy działki nr 3366/9 w przypadku jej zbycia, na podstawie umowy przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu z 29.01.2003 r., wpisano 14.03.2003 r. w księdze wieczystej) .

Grunt stanowi własność Skarbu Państwa, w wieczystym użytkowaniu do dnia 5.12.2089 r. (KW PO1K/00031553/6) dłużników (…) oraz Miasta Kościan w wieczystym użytkowaniu do 5.06.2095 r. (KW PO1K/00046553/4) dłużnika (…). Budynki stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (…).

Nieruchomość położona jest w Kościanie przy ul. Łąkowej 1.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 653 994,00 zł – KW PO1K/00031553/6, 14 877,00 zł – KW PO1K/00046553/4, łącznie 1 668 871,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 3/4 wartości oszacowania, tj. kwotę 1 251 653,25 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. 166 887,10 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce, w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu o utracie rękojmi lub na konto komornika: BGŻ O. LESZNO 56 2030 0045 1110 0000 0023 5680.

Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. Osoby fizyczne nabywające nieruchomość z majątku wspólnego oraz osoby prawne powinny przedłożyć stosowne pełnomocnictwo do zakupu nieruchomości. Licytant pozostający w związku małżeńskim zobowiązany jest przedłożyć zgodę współmałżonka z urzędowo poświadczonym podpisem.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Łąkowa
Miasto: Kościan
Województwo: wielkopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone