strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Stadnina Koni Janów Podlaski Sp. z o.o. z siedzibą Wygoda 3
Sprzedaż samochodów osobowych wygranych w konkursie – Stadnina Koni Janów Podlaski
(pojazdy - osobowe)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-10
Godzina: 10:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż samochodów osobowych wygranych w konkursie – Stadnina Koni Janów Podlaski
Cena wywoławcza: 0,00
Forma sprzedaży: przetarg nieograniczony
KM:
Opis:

 

 

STADNINA KONI JANÓW PODLASKI SPÓŁKA Z O.O. OGŁASZA

PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

SAMOCHODÓW OSOBOWYCH WYGRANYCH W KONKURSIE

 

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Stadnina Koni Janów Podlaski spółka z o.o. z siedzibą w Janowie Podlaskim, Wygoda              3, 21-505 Janów Podlaski. Telefon (83) 341 30 09, fax 83.

 1. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 10.11.2015 roku godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Stadniny Koni Janów Podlaski.

 1. Składniki majątku, które są przedmiotem sprzedaży będą udostępnione i można je oglądać w siedzibie spółki w Janowie Podlaskim od dnia 28.10.2015 roku do dnia 9.11.2015 roku w godzinach od 9:00 do 15:00 po wcześniejszym umówieniu się – telefon 603 507 033, 661 435 085.
 1. Zbiorcze zestawienie samochodów podlegających sprzedaży, rodzaj, typ, ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego oraz ceny wywoławcze i wadium:

 

Lp.

Nazwa, marka, model,

nr rejestracyjny

 

Nr VIN

Rok

prod.

Cena wywoławcza brutto w PLN

W tym VAT

Wadium w PLN

Postąpienie w PLN

1

Samochód osobowy Mercedes-Benz A180

nr rejestracyjny

LBI 26026

 

WDD1760421J397784

2015

79 123,74

14 795,50

7 912,00

1000,00

2

Samochód osobowy Mercedes-Benz GLA180

nr rejestracyjny

LBI 26100

WDC1569421J164500

2015

91 320,00

17 076,10

9 132,00

1000,00

 

 1. Wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej oddzielnie do każdego składnika majątku trwałego, w gotówce w dniu przetargu do godziny 9:00 w kasie Spółki lub na konto 62 2030 0045 1110 0000 0008 8520 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 10.11.2015 roku znajdowało się na rachunku bankowym Spółki. W tytule wpłaty należy podać numer rejestracyjny pojazdu, którego dotyczy wadium.
 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w określonych wyżej wysokościach.
 1. Wadium przepada na rzecz Spółki Stadnina Koni Janów Podlaski w przypadku:

a.    Jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,

b.    Jeżeli oferent wygra przetarg i w terminie, o jakim mowa w pkt. 9 nie uiści ceny nabycia.

 1. Wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty lub nie później niż przed upływem 3 dni na wskazany rachunek bankowy, a oferentowi, który wygra przetarg zostanie zarachowane na poczet ceny. Wpłacone wadium musi określić samochód, którego dotyczy – numer rejestracyjny.
 1. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w ciągu 14 dni od udzielenia przybicia – zawarcia umowy.
 1. Nabywca, który w terminie o jakim mowa w pkt. 9 nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia oraz złożone wadium.
 1. Nieprzyjęcie oferty lub zamknięcie przetargu bez dokonania wyboru oferty nie daje prawa do naliczania odsetek od wpłaconego wadium.
 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, a także zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty bez podania przyczyny.
 1. Samochody fabrycznie nowe bez przebiegu.
 1. Opis wyposażenia samochodów zawarty jest w informacjach o pojeździe, które są zamieszczone na stronie internetowej: www.janow.arabians.pl

 

Osoba do kontaktów Mariusz Filipiuk tel. 603 507 033.

 

 Pobierz: Fotografie.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Janów Podlaski
Województwo: lubelskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone