strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam - Zastepca Damian Mucha
Nieruchomość gruntowa; Wonieść
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-11-20
Godzina: 09:30:00
Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość gruntowa; Wonieść
Cena wywoławcza: 142 266,67
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 9029/13
Opis:

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Michał Stam Zastępca Damian Mucha zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu

 

20 listopada 2015 r. o godz. 9:30

 

w sali nr 53 Sądu Rejonowego w Lesznie przy ul. Dąbrowskiego 2, odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości w postaci: nieruchomość gruntowa,

położonej w miejscowości: Wonieść, gm. Śmigiel,

stanowiącej własność dłużnika: (…),

posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Kościanie nr PO1K/00015155/8.

 

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 213 400,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 142 266,67 zł.

 

Na nieruchomości ciąży służebność osobista bliżej opisana w dziale III księgi wieczystej.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości, tj. kwotę 21 340,00 najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym licytację. Rękojmia powinna być złożona w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo przelewem na rachunek bankowy kancelarii komornika

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Lesznie

91 1020 3088 0000 8702 0005 6341.

 

Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem, operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Wonieść
Województwo: lubuskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone