strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
CTM - LUPONIOGROUP Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej
Sprzedaż przedsiębiorstwa – CTM-LUPONIOGROUP
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-11
Godzina: 00:00:00
Przedmiot sprzedaży: Sprzedaż przedsiębiorstwa – CTM-LUPONIOGROUP
Cena wywoławcza: 2 100 000,00
Forma sprzedaży: inne
KM:
Opis:

 

 

OGŁOSZENIE

 

Syndyk masy upadłości CTM – LUPONIOGROUP Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Głownie przy ul. Kopernika 32 zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa upadłego w całości.

 

Przedmiotem sprzedaży jest przedsiębiorstwo upadłego CTM-LUPONIOGROUP spółki z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Głownie w całości, na które składają się następujące składniki:

a)   prawo użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 4 954 m2  (oznaczonej jako działki ewidencyjne nr 312/6, 132/10, 132/12), objętej księgą wieczystą KW nr LD1G/00047796/5, wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków,

b)   ruchomości znajdujące się na terenie ww. nieruchomości,

c)    prawa własności przemysłowej.

 

Cena wywoławcza wynosi 2 100 000,00 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych).

 

Pisemne oferty należy składać w języku polskim osobiście lub przesyłką w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 10 grudnia 2015 r. na adres: Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Frontczak ul. Piotrkowska 177 A lok. 1, 90-447 Łódź, z czytelnym napisem na kopercie: „Oferta zakupu przedsiębiorstwa CTM – LUPONIOGROUP” (decyduje data doręczenia oferty na podany adres).

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto upadłego w PKO BP SA nr 25 1440 1244 0000 0000 1688 0159. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

 

Wszelkie informacje dotyczące przedmiotu konkursu dostępne są pod nr telefonu 660 44 12 12 w dni powszednie w godz. 9:00 do 15:00 lub pod adresem: kancelaria@4web.pl

 

Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi w dniu 11 grudnia 2015 r.

Syndyk zastrzega sobie prawo do zamknięcia konkursu ofert bez wybrania którejkolwiek z ofert. Ogłoszenie oraz warunki konkursu mogą być zmienione lub odwołane.

 

 

 

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica:
Miasto: Głowno
Województwo: łódzkie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone