strona główna     strona główna
wyszukiwarka zaawansowana szukaj
Komornik Sądowy przy SR dla Krakowa-Podgórza Andrzej Drzymała Kancelaria Komornicza w Krakowie
Działki o powierzchniach 203 m2, 436 m2, 50 m2, 49 m2
(nieruchomości - działki)

LICYTACJA ZAKOŃCZONA

Podstawowe informacje:
Data: 2015-12-17
Godzina: 10:40:00
Przedmiot sprzedaży: Działki o powierzchniach 203 m2, 436 m2, 50 m2, 49 m2
Cena wywoławcza: 655 481,33
Forma sprzedaży: II licytacja
KM: 490/14
Opis:

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie Andrzej Drzymała z siedzibą przy ul. Ślusarskiej 8/LU1 w Krakowie, w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przeciwko dłużnikowi (…), zawiadamia na podstawie art. 953 KPC w związku z art. 955 i 983 KPC, że w dniu

 

17 grudnia 2015 r. o godz. 10:40

 

w sali nr D-27 Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7 odbędzie się:

 

DRUGA LICYTACJA

 

udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości gruntowej składającej się z działek ewidencyjnych: nr 175 o powierzchni 203 m2, nr 181 o powierzchni 436 m2, nr 138/15 o powierzchni 50 m2 oraz nr 185 o powierzchni 49 m2, położonej w Krakowie-Podgórzu obr. 59 przy ul. Sadka 42, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 365,91 m2, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie nr KR1P/00480152/3.

 

Udział dłużnika oszacowany jest na kwotę: 983 222,00 zł.

Cena wywołania w powyższej licytacji wynosi 2/3 wartości oszacowania, tj. kwotę 655 481,33 zł.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy w

Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce

nr 42 8619 0006 0030 0025 8065 0001.

Kwota wpłacona tytułem rękojmi winna znajdować się na wskazanym rachunku najpóźniej na dzień przed licytacją. Na poleceniu przelewu należy podać nazwisko lub nazwę dłużnika oraz wskazać nieruchomość, której dotyczy wpłata rękojmi. W dniu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.

Przedmiotową nieruchomość można oglądać w dniu 7 grudnia 2015 r. w godz. 10:00-10:30, zaś

operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

 

Miejsce: licytacji / przetargu / rozstrzygnięcia oferty:
Ulica:
Miasto:
Województwo:
Położenie przedmiotu sprzedaży:
Ulica: Sadka
Miasto: Kraków
Województwo: małopolskie

samochody poleasingowesamochody poleasingowe
samochody poleasingowe
Praca   Polityka prywatności   Informacje prawne  Cookies

licytacje komornicze

  www.ikomornik.pl
Copyright © Dawro 2013. Wszelkie prawa zastrzeżone